sự tinh nhanh tháo vát
câu, diễn đạt
1.びんそく 「敏速」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MẪNビン
TỐCソク