sự tính sai
danh từ
1.ごさん 「誤算」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TOÁNサン
NGỘ