sự tinh tế
danh từ
1.びみょう 「微妙」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VI
DIỆUミョウ、ビョウ