sự tổ chức
danh từ
1.かいさい 「開催」​​
2.くみたて 「組み立て」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ sự tổ chức

1. hội chợ triển lãm được tổ chức ở một thành phố nào đó
ある町で開催された博覧会
2. tổ chức bầu cử tự do
自由選挙の開催
3. hội nghị của các nhà khoa học liên quan tới năng lượng nguyên tử đã được tổ chức tại nước chúng tôi
原子力関係の科学者たちの会議がわが国で開催された
4. tổ chức hội nghị chuyên đề quốc tế
国際シンポジウムの開催

Kanji liên quan

LẬPリツ、リュウ、リットル
KHAIカイ
TỔ
THÔIサイ