sự to gan
danh từ
1.だいたん 「大胆」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐẢMタン
ĐẠIダイ、タイ