sự toàn vẹn
danh từ
1.かんべき 「完壁」 [HOÀN BÍCH]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HOÀNカン
BÍCHヘキ