sự tới đích
danh từ
1.ゴールイン​​

Thảo luận, đóng góp