sự tối hoàn toàn
câu, diễn đạt
1.まっくら 「真っ暗」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ sự tối hoàn toàn

1. Vì trong phòng quá tối nên tôi phải lần mò để tìm công tắc điện.
部屋の中は真っ暗だったので、手探りで電灯のスイッチを捜し回る羽目になった

Kanji liên quan

CHÂNシン
ÁMアン