sự tồi nhất
câu, diễn đạt
1.さいてい 「最低」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỐIサイ、シュ
ĐÊテイ