sự tới nơi của tàu thuyền
câu, diễn đạt
1.にゅうせん 「入船」 [NHẬP THUYỀN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHẬPニュウ、ニッ
THUYỀNセン