sự tối tăm
danh từ
1.いんき 「陰気」​​
2.かげ 「陰」​​
3.くすみ​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ÂMイン
KHÍキ、ケ