sự tối tăm vĩnh cửu
câu, diễn đạt
1.とこやみ 「常闇」 [THƯỜNG ÁM]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ÁMアン、オン
THƯỜNGジョウ