sự tối thiểu
câu, diễn đạt
1.さいてい 「最低」​​
danh từ
2.ミニマム​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỐIサイ、シュ
ĐÊテイ