sự tối thượng
danh từ
1.さいじょう 「最上」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỐIサイ、シュ
THƯỢNGジョウ、ショウ、シャン