sự tôn nghiêm
danh từ
1.そんげん 「尊厳」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÔNソン
NGHIÊMゲン、ゴン