sự tồn tại
danh từ
1.そんざい 「存在」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TẠIザイ
TỒNソン、ゾン