sự tồn tại lâu dài
câu, diễn đạt
1.そんぞく 「存続」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỤCゾク、ショク、コウ、キョウ
TỒNソン、ゾン