sự tồn tại thực tế
câu, diễn đạt
1.じつざい 「実在」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỰCジツ、シツ
TẠIザイ