sự tổn thương não
câu, diễn đạt
1.のうのそんしょう 「脳の損傷」 [NÃO TỔN THƯƠNG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NÃOノウ、ドウ
THƯƠNGショウ
TỔNソン