sự tôn trọng
danh từ
1.そんちょう 「尊重」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÔNソン
TRỌNG,TRÙNGジュウ、チョウ