sự tống cổ
danh từ
1.シャットアウト​​

Thảo luận, đóng góp