sự tòng quân
danh từ
1.にゅうたい 「入隊」 [NHẬP ĐỘI]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHẬPニュウ、ニッ
ĐỘIタイ