sự tốt đẹp
danh từ
1.ぜんりょう 「善良」​​
2.び 「美」​​
3.りょうこう 「良好」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ sự tốt đẹp

1. Điều tốt đẹp của người khác.
他人の善良さ
2. Sự tốt đẹp từ bản chất/ thiên lương
生まれつきの善良さ

Kanji liên quan

MỸビ、ミ
LƯƠNGリョウ
HẢOコウ
THIỆNゼン