sự tốt nghiệp đạt học
câu, diễn đạt
1.だいがくいん 「大学院」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HỌCガク
ĐẠIダイ、タイ
VIỆNイン