sự tra dầu
danh từ
1.ちゅうゆ 「注油」 [CHÚ DU]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DUユ、ユウ
CHÚチュウ