sự trả đũa
danh từ
1.ほうふくそち 「報復措置」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHỤCフク
BÁOホウ
TRÍ
THỐ