sự trả góp
danh từ
1.なしくずし 「済し崩し」 [TẾ BĂNG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TẾサイ、セイ
BĂNGホウ