sự trả lời bằng miệng
câu, diễn đạt
1.こうとう 「口答」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KHẨUコウ、ク
ĐÁPトウ