sự trả ơn
danh từ
1.おんがえし 「恩返し」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ÂNオン
PHẢNヘン