sự trả thù lao
1.ペイ する​​
câu, diễn đạt
2.ペイ​​

Thảo luận, đóng góp