sự trách mắng
danh từ
1.おめだま 「お目玉」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MỤCモク、ボク
NGỌCギョク