sự trách mắng quý giá
câu, diễn đạt
1.おおめだま 「大目玉」 [ĐẠI MỤC NGỌC]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MỤCモク、ボク
NGỌCギョク
ĐẠIダイ、タイ