sự trách móc
danh từ
1.ひなん 「非難」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NẠN,NANナン
PHI