sự trải qua
danh từ
1.けいか 「経過」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KINHケイ、キョウ
QUÁ