sự trấn giữ
danh từ
1.しゅび 「守備」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỦシュ、ス
BỊ