sự trần thế
danh từ
1.ぞく 「俗」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỤCゾク