sự trăn trở
danh từ
1.しこう 「思考」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KHẢOコウ