sự trần truồng
danh từ
1.せきらら 「赤裸裸」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

XÍCHセキ、シャク
KHỎA