sự trang nghiêm
danh từ
1.ゆうだい 「雄大」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HÙNGユウ
ĐẠIダイ、タイ