sự trang nhã
danh từ
1.エレガント​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ sự trang nhã

1. y phục trang nhã
エレガントな服装