sự tráng phim
danh từ
1.げんぞう 「現像」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TƯỢNGゾウ
HIỆNゲン