sự trang trí
danh từ
1.かざり 「飾り」​​
2.デコレーション​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SỨCショク