sự tránh đi
danh từ
1.けいえん 「敬遠」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VIỄNエン、オン
KÍNHケイ、キョウ