sự tránh nóng
danh từ
1.ひしょ 「避暑」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỴ
THỬショ