sự tránh thai
danh từ
1.ひにん 「避妊」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHÂMニン、ジン
TỴ