sự trao đổi thông tin
câu, diễn đạt
1.れんらく 「連絡」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LIÊNレン
LẠCラク