sự tráo lại bài
câu, diễn đạt
1.さいへんせい 「再編成」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÀNHセイ、ジョウ
TÁIサイ、サ
BIÊNヘン