sự trệch
danh từ
1.へんさ 「偏差」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SAI
THIÊNヘン