sự trẹo đĩa khớp
câu, diễn đạt
1.ぎっくりごし 「ぎっくり腰」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

YÊUヨウ