sự trị liệu miễn phí
câu, diễn đạt
1.せりょう 「施療」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LIỆUリョウ
THI,THÍシ、セ